MC-lån gjennom forbrukslån?

Forbrukslån er svært populære, blant annet fordi de kan brukes til hva som helst. Man trenger ikke oppgi overfor banken hva man skal anvende lånet til. Mange banker tilbyr denne type lån – sjekk gjerne ut sparebank1.no og forbrukslån.no/mc-lån/ for gode tilbud. Noe annet som gjør forbrukslån populært, er at det ikke stilles sikkerhet i låntakers eiendeler.

Baksiden av medaljen er et renten kan bli nokså høy. Likevel er det mange som benytter seg av usikrede lån for å få realisert MC-drømmen. Har man god økonomisk teft og klarer å forvisse seg om at man er i stand til å håndtere et lån, kan forbrukslån absolutt være gunstig. Det forutsetter dog at man viser seg betalingsvillig.

Tenk smart og sammenlign tilbud

Ingen ønsker å få problemer med nedbetaling. Derfor må man sette seg inn i vilkårene som gjelder, lage et fornuftig budsjett og holde seg til det. Man må finne ut hvor mye ekstra man har å rutte med hver måned, som kan gå til nedbetaling av lån. Dernest handler det om å sende søknader til ulike banker, og sammenligne tilbud.

Her er det en idé å benytte seg av én eller flere låneformidlere. Ved hjelp av disse kan man med én søknad få svar fra mange forskjellige banker. Hvor gode tilbud man får av hver enkelt bank, avhenger av hvor godt man kommer ut av de ulike bankenes kredittsjekker. Ulike långivere stiller ulike krav til søkere.

Långivernes krav

For å få realisert sin MC-drøm, gjelder det å ikke ha betalingsanmerkninger. Slike anmerkninger viser at man har dårlig kontroll på egen økonomi. Ikke mange banker vil la en få innvilget usikret lån med betalingsanmerkninger. Jo høyere årslønn man har, jo bedre er det. Et vanlig krav er årlig bruttoinntekt på minst 200 000 kroner.

En del banker krever at søkere er 23 år, mens andre går god for 18-åringer. Enkelte har til og med 25 som minimumsalder. Er man selvstendig næringsdrivende gjelder det å ha levert lignet inntekt i minimum 3 år. Målet er at dersom søker møter minimumskrav, vil de i teorien være sikre betalere. Myndighetene stiller på sin side egne krav.

Finanstilsynets krav

Forskrifter innført januar 2019 sier at bankene skal gjennomføre en stresstest av søkeres privatøkonomi. Alle kunder skal være i stand til å betjene egen gjeld dersom renten skulle øke med inntil 5 %. Gjelden skal heller ikke være høyere enn 5 ganger kunders årlige bruttoinntekt. Dette inkluderer alle lån, også disponibel kredittramme på kredittkort.

Lån skal nedbetales innen 5 år, inkludert eventuelle rammekreditter, som skal konverteres til nedbetalingslån. Rammekreditter vil si lån som kan bli trukket opp flere ganger, akkurat som kredittkort. Unntaket for 5-års-regelen er refinansieringslån, som fremdeles har en nedbetalingstid på 15 år. Her kreves det dog at den eksisterende gjelden i utgangspunktet har denne nedbetalingstiden.

Unngå å havne i fellen

En del nordmenn er uforsiktige med lånene sine. Verstingene er dessuten de med forbrukslån. Folk handler både julegaver og ferieturer for pengene, og slurver med nedbetalingen. Dette er en av grunnene til at nye forskrifter dukker opp. Myndighetenes tiltak ser i tillegg ut til å fungere. Det er nå færre som tar opp usikrede lån.

Samtidig forekommer fremdeles mislighold. Når man låner til forbruk, er det bedre å kjøpe noe som varer enn noe som brukes opp, som en ferietur. En motorsykkel kan i større grad ses på som en investering enn ferieturer og annet generelt forbruk, fordi den har praktisk nytte. Er det dessuten ens eneste fremkomstmiddel, er den uvurderlig.

Oppsummering – låne penger til MC

  • MC-drømmen kan realiseres hvis man viser seg som betalingsdyktig gjennom kredittsjekk
  • Vanlig effektiv rente varierer fra 6,9 % til 40 % per år

Det stilles strenge krav til å få innvilget forbrukslån, både i regi av bankene og myndighetene. Nordmenn låner mye, og mange sliter med gjelden. Tar man de rette forholdsregler og lager fornuftige budsjett, kan ønsket om ny motorsykkel bli oppfylt. Det gjelder å være obs på renten hele nedbetalingstiden gjennom, da denne er høy ved forbrukslån.